A kiedy już wiesz, że chcesz się uczyć języka chińskiego…

…podejmij to wyzwanie z myślą, że jego nauka może i powinna stać się Twoim hobby na całe życie, bo:

▼ chiński jest tak różny od języków europejskich, że właściwie ucząc się go musisz zmienić swoje postrzeganie świata, zacząć inaczej szeregować idee i na wzór dziecka otworzyć swój umysł na zupełnie nowe pojmowanie spraw dotychczas oczywistych

▼ pismo chińskie składa się z 50 000 znaków, a każdy z nich ma odrębne znaczenie

▼ chiński znak nie powie nam wiele na temat jego wymowy, a znajomość samej wymowy jakiegoś słowa nie pomoże nam go zapisać znakiem

▼ …i ciągle powstają nowe znaki

▼ każdy znak należy pisać zachowując odpowiednie proporcje, harmonię, kolejność kresek i kierunek ich pisania

▼ zmiana szyku w zdaniu może zmienić jego znaczenie

▼ język chiński jest językiem tonalnym i dlatego znaczenie słów zmienia się w zależności od tego na którym z czterech tonów je wypowiadamy

▼ różnicę w tonach trzeba także usłyszeć…

▼ …a i tak homofonów, czyli słów brzmiących tak samo, lecz znaczących co innego jest w chińskim mnóstwo, więc znaczenia wypowiedzi często trzeba szukać w szeroko pojętym kontekście

Pokonywanie wszystkich powyższych trudności pozwoli Ci docenić, że:

▲ nauka chińskiego nie różni się niczym znaczącym od nauki innych języków

▲ ucząc się chińskiego nieprawdopodobnie poszerzasz swoje horyzonty, zmieniając swoje postrzeganie świata i szeregowanie pojęć

▲ aby biegle czytać książki czy gazety wystarczy znać około 5 – 6 tysięcy znaków, aby móc czytać niezbyt skomplikowane treści w prasie czy literaturze wystarczy znać 2 – 3 tysiące

▲ znaki chińskie mają piktograficzne i ideograficzne pochodzenie, dzięki czemu pobudzają wyobraźnię niczym dzieła sztuki, otwierają przed Tobą nowe sposoby rozumienia powszechnych pojęć, są piękne, a kaligrafia może stać się Twoją kolejną pasją na całe życie

▲ różne kierunki i określona kolejność pisania kresek w znakach stymulują pracę mózgu o wiele bardziej niż pisanie liter alfabetu

▲ jak pisałam tu, pismo chińskie wspomaga rozwój zdolności motorycznych, wyobraźni przestrzennej, rozpoznawanie kształtów i wizualną interpretację grafiki

▲ wyniki badań wskazują także na korelację pomiędzy nauką chińskiego a rozumieniem matematyki. Według nich język chiński, jego logika oraz pismo, wspomaga i rozwija zdolności matematyczne (żródło tu )

▲ zdecydowana większość dźwięków występujących w języku chińskim występuje również w języku polskim i dlatego szybko opanujesz zasady wymowy

▲ nauka tonów wyćwiczy Twój słuch

▲ mówienie po chińsku dzięki tonalności języka stymuluje oba płaty mózgu jednocześnie

▲ gramatyka języka chińskiego jest nadzwyczaj łatwa i logiczna

▲ w nauce mówienia i czytania pomoże Ci pinyin – oficjalna transliteracja języka chińskiego

▲ opanowanie języka chińskiego w stopniu komunikatywnym przy odpowiednim podejściu z Twojej strony i pomocy dobrego nauczyciela nie zajmie Ci więcej czasu niż opanowanie od podstaw jakiegokolwiek innego języka obcego. Jeśli Twoim celem jest mówić po chińsku naprawdę płynnie, zajmie Ci to kilka lat. U.S. State Department’s Foreign Service Institute obliczył czas potrzebny na opanowanie chińskiego w stopniu biegłym przez osobę anglojęzyczną na 2200 godzin faktycznej nauki.

Reklamy